Hulp nodig

Dienstverlening van
Kooiman & ’t Hooght omvat een breed assortiment van verzekeringen, hypotheken en bankzaken. Voorafgaand aan advies over deze financiële producten wordt met de klant afgestemd welke zaken al zijn geregeld en waaraan behoefte is. Persoonlijk contact wordt prima met internet gecombineerd.

Afspraak maken?

Stuur een e-mail naar   of bel 035-5414203.

kantoorbezoek uitsluitend na afspraak

cybercrime voorkomen

Cybercrime is een aandachtspunt, maar er is méér bij ‘cyber’ waarop gelet moet worden. Wat te denken van de gevolgen van brand, of het per ongeluk versturen van e-mails in cc in plaats van bcc??

In mijn klantcontact met bedrijven, verenigingen, stichtingen, maar ook particulieren breng ik onder de aandacht

  1. cyberpreventie
  2. beschermen persoonsgegevens van klanten, leden, donateurs , medewerkers, enz.
  3. procedures in de organisatie

Van deze items maak ik een samenhangend geheel. Met plezier draag ik kennis en ervaringen over aan de klant. Deze nieuwsrubriek ondersteunt de lezer in bewustwording, maar inkapselen van cyberrisico’s slaagt alleen als de organisatie handvatten implementeert en continue procedures bewaakt. Ik draag graag een steentje bij.

Dit document zal regelmatig ververst worden. Voor nu: voorkom cybercrime (bron: ADFIZ)