Waarnemer

Een financiële waarnemer is iemand die door de klant is benoemd én geregistreerd bij het advieskantoor. Deze persoon is bevoegd kennis te nemen van alle gegevens in het klantdossier. Er zijn meerdere redenen om klanten (consumenten) attent te maken op het benoemen van een financiële waarnemer.

Klanten staan nauwelijks stil bij de noodzaak om privacy te beschermen. Het is vanzelfsprekend dat advieskantoren constant alert zijn op verlies van gegevens en wettelijke regels toepassen. Maar de klantbeleving is tegenstrijdig als een familielid namens de klant een probleem met het advieskantoor wil bespreken. Hier verwacht de klant dat de adviseur met het familielid privacygegevens deelt om een probleem op te lossen.

Adviseurs doen er goed aan om met klanten een financiële waarnemer te bespreken. Het kwalificeert het kantoor als bewaker van de privacy!

De introductie van de financiële waarnemer kan met twee sites ondersteund worden, nl.

Vragen over financiële waarnemer? Neem gerust contact op met Dirk kooiman.