Home

Welkom op onze site! Samen met u zetten wij graag uw financiële zaken op een rij.

Ons kantoor zoekt voor haar klanten naar de beste verzekeringen, hypotheken en bancaire diensten. Samenhang tussen deze financiële producten en de persoonlijke situatie speelt hierbij een belangrijke rol. Wij verdiepen ons in de financiële positie en verwachtingen van de klant. Periodiek spreken wij de zaken met de klant door en actualiseren de gegevens.
Kort gezegd over financiële producten: wij adviseren, bemiddelen en beheren.

Om klanten over onze dienstverlening te informeren hebben wij diverse documenten beschikbaar. Bij aanvang van onze dienstverlening worden relevante zaken over onze dienstverlening afgestemd. Om kennis te nemen van achterliggende informatie kunt u hier verder lezen.