Pluspunten overeenkomst financiële dienstverlening (OFD) Baarn, april 2019

 1. Basis van onze dienstverlening
  Ons kantoor behartigt belangen van degene die ons inschakelt en dat is de klant. Dienstverlening
  is gebaseerd op een overeenkomst financiële dienstverlening (OFD). Wij worden door de klant
  rechtstreeks en/of met provisie, betaald. Ons kantoor is volledig onafhankelijk.

 2. Volledigheid in al uw financiële producten
  Naast persoonsgegevens worden financiële producten in een klantdossier vastgelegd. Financiële
  producten zijn ‘gewone’ verzekeringen (woonhuis, inboedel, auto, enz.), levensverzekeringen,
  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken. En denk daarbij ook aan pensioenen en WIA, die
  via de werkgever zijn afgesloten.

 3. Financieel advies
  Wij kunnen berekeningen maken voor een verzekeringspakket, maar ook met financiële scenario’s uw
  toekomst in beeld brengen. De OFD is de basis om snel en soepel op enig moment informatie in te
  winnen over het advies. In het eerste (gratis) overleg bespreken wij adviesopdracht en advieskosten

 4. Digitale toegang
  Om klanten toegang tot het klantdossier te verlenen kennen wij gebruikersnaam en wachtwoord toe.
  Via www.kooiman-advies.nl is eenvoudig toegang te verkrijgen.

 5. Schadebegeleiding
  Voor elke soort schade kunt u ons raadplegen. Bij brand, inbraak, maar ook bij verkeersletsel, enz.
  helpen wij u op weg. De verzekeringsdekking kijken wij na, vullen formulieren in en melden de
  schade bij de verzekeringsmaatschappij. Voortgang en afwikkeling wordt door ons bewaakt.

 6. Continuïteit van persoonlijke service
  Indien de klant niet in staat is om zaken met ons te bespreken hebben wij met een waarnemer contact.
  Om onze aanpak toe te lichten hebben wij www.financielemantelzorg.nl ontwikkeld.

 7. Optimale bereikbaarheid
  Telefonisch en per e-mail zijn wij prima bereikbaar. En uiteraard bent welkom op kantoor.

 8. Periodiek overleg
  Periodiek komen drie aandachtsvelden aan de orde
  a. Uw persoonlijke omstandigheden.
  b. Veranderingen in verzekeringen en
  c. Veranderingen in samenleving, wetgeving

In ons overleg stemmen wij af of financiële producten aangepast moeten worden.